International Journal of Contemporary Management  
Start
18.02.2018.
MENU WITRYNY
Start
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Dla Autorów
Przedsiębiorcze przywództwo jako katalizator innowacyjności we współczesnym zarządzaniu Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Redaktor   
11.04.2011.

Autor: Rafał Kozłowski

Niniejszy artykuł prezentuje przedsiębiorcze przywództwo w różnych kontekstach i jego powiązania z tworzeniem nowych pomysłów we współczesnym świecie. U podstaw przedsiębiorczości leży tworzenie nowej rzeczywistości i przetwarzanie nowych idei w nowe przedsięwzięcia. Ponadto działania przedsiębiorcze są skupione wokół innowacyjnych pomysłów interpretowanych w celu zwiększenia powodzenia szans, które inaczej by się wymknęły. Przywództwo to w pewnym stopniu siła pomysłów, która napędza zbiorowe działanie dzięki wizji. 

Proces wywierania wpływu na innych ukierunkowuje bezpośrednie czynności na wspólny cel i nadaje sens zbiorowym wysiłkom, co tworzy nowych odbiorców dla pomysłów, gdyż zmienia kontekst ich postrzegania. Zanim zaczniemy łączyć przedsiębiorczość i przywództwo należy zwrócić uwagę, że chociaż istnieje wiele definicji przywództwa, to dwa terminy, które powtarzane są w większości z nich to proces i wpływ. W artykule zaprezentowano definicję Yukla, według którego „przywództwo jest procesem wywierania wpływu na innych w celu zrozumienia i potwierdzenia tego, co musi zostać zrobione i jak należy tego dokonać, oraz jest to proces umożliwiający łączenie wysiłków indywidualnych i zbiorowych w celu osiągnięcia wspólnych celów”. Podobnie traktują przywództwo House i Javidan, dla których jest to „zdolność jednostki do wywierania wpływu, motywowania i umożliwiania innym wykazania się w efektywności i sukcesie organizacji, której są członkami”. Dla porównania zaprezentowano także podejście Gilla, który dla zdefiniowania przywództwa przedsiębiorczego używa pięciu obszarów, szczególnie popularnych wśród teorii i modeli przedsiębiorczości. Należą do nich: wizja i sens misji, kreowanie kultury organizacyjnej, tworzenie i wdrażanie strategii w celu podążania za wizją i misją, pozytywne wzmocnienie ludzi, wywieranie wpływu na ludzi, motywowanie i inspirowanie ludzi. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych Gupty, MacMillana i Surie. W swoim artykule badacze ci zdefiniowali przedsiębiorcze przywództwo jako główny element przedsiębiorczego mind-setu, który „tworzy wizjonerskie scenariusze używane do składania i mobilizowania »grupy wsparcia« z uczestników, którzy dzięki wizji byliby oddani odkrywaniu i wykorzystaniu szans dla tworzenia strategicznej wartości”. Z zaprezentowanych podejść wynika, że przedsiębiorczy przywódca staje się częścią kontekstu organizacji i otoczenia, który kształtuje i formuje proces organizacyjnej przedsiębiorczości. Dzięki temu odgrywa ważną rolę w tym kontekście. Przedsiębiorczy aktorzy, działania i znaczenia są zakorzenione w nieograniczonych sieciach społecznych, powiązaniach i relacjach. To nieustanne przecinanie się przedsiębiorcy i kontekstu będzie miało wpływ na przedsiębiorczość i wydarzenia przedsiębiorcze.
Rola i miejsce przedsiębiorczego przywództwa będzie się zmieniać w następstwie postępu społecznego, ekonomicznego, cywilizacyjnego i kulturowego. Potrzeba wzmacniania przedsiębiorczości i tego typu przywództwa pojawia się w organizacjach, które są w trakcie ewolucyjnych zmian, gdzie niepewność i wysoki poziom ryzyka stanowią realne zagrożenia. Zadaniem przywódcy jest takie poszukiwanie równowagi między pojawiającymi się aspiracjami w organizacji i jej otoczeniu, aby zapewnić jej sukces również we wspieraniu procesu zarządzania innowacjami.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
ISSN 1643-5494
Gościmy
Zmień szatę
247portal
Top! Top!